(1)
Babić, A. Bosansko Selo Kroz Historiju. pregled 2010, 332-353.