(1)
Šimić, D. Svadbeni običaji U Prizrenu. pregled 2010, 301-304.