(1)
Kršić, J. Moral I štampa: Dževad Sulejmanpašić, žurnalizam Razarač čovječanstva I Novinarstvo Sa Najmanjom Merom žurnalizma. Zagreb, 1936. pregled 2010, 297-300.