(1)
Jovanović, J. M. . Engleska I Bosna 1875-1878. pregled 2010, 260-268.