(1)
Krulj, G. Ekonomsko Stanje Bosne I Hercegovine Deset Godina Posle oslobođenja. pregled 2010, 192-197.