(1)
Kušan, J. Dvadesetpetogodišnjica Gajreta. pregled 2010, 177-178.