(1)
Tanović, J. Sloboda Vere I Savesti Prema Vidovdanskom Ustavu. pregled 2010, 162-163.