(1)
Jakšić, J. Radnički Pokret I Socijalizam Kod Nas. pregled 2010, 161 .