(1)
Vesnić, M. O Bosancima I Hercegovcima. pregled 2010, 132-140.