(1)
Krulj, U. Moderni Patriotizam. pregled 2010, 128-131.