(1)
Radulović, R. Seljak I Politika. pregled 2010, 123-127.