(1)
Radulović, R. Porijeklo bosanskohercegovačkog stanovništva. pregled 2010, 86-87.