(1)
Krulj, U. Nacionalna Rasna Higijena. pregled 2010, 51-63.