(1)
Pribicevic, M. "Slovenski Jug" U Beogradu. pregled 2010, 37-42.