(1)
Simić, L. Aneksija Na Svim Linijama. pregled 2010, 19-23.