(1)
Stojanović, N. Na Pragu Novog Doba. pregled 2010, 16-18.