(1)
Šarčević, A. Um I Temeljna Ljudska Situacija / Kritičko Poentiranje Adornovog Pojma Uma / Povodom Stote godišnjice rođenja Thedora W. Adorna. pregled 2020, 2, 5-15.