(1)
Alispahić, S.; Hasanbegović-Anić, E.; Tuce, Đenita. Psihološki poremećaji Kroz cjeloživotni Razvoj / Psychological Disorders across the Life Span: Prevalencija I Razvojni Rizici / Prevalence and Developmental Risks. pregled 2021, 62, 155-173.