(1)
Alibegović, A. Dimenzije Identiteta Kao istraživačkog Problema U Savremenom sociološkom Diskursu. pregled 2021, 61, 179-187.