(1)
Kukić, S.; Čutura, M. Bosna I Hercegovina Je Dio Civilizacijskog Kruga. pregled 2019, 1, 25-32.