(1)
Pirić, A. Stojićev Postmoderni Dijalog Sa historijom/Histerijom. pregled 2021, 61, 173-178.