(1)
Pejanović, M. Alija Izetbegović I Njegov politički Koncept Suverenog I Nezavisnog Statusa države Bosne I Hercegovine Tokom Istorijskog Procesa Disolucije SFRJ. pregled 2019, 111-121.