(1)
Halffman, W.; Radder, H. Akademski Manifest : Od Okupiranog Do Javnog Univerziteta. pregled 2015, 1, 173-203.