(1)
Hrnjić, A. Važnost Mjerenja Studentskog Zadovoljstva Sa Ciljem Evaluacije Performansi I Redizajniranja Strategije U Skladu Sa Trendovima U Sektoru Visokog Obrazovanja. pregled 2015, 1, 143-157.