(1)
Pojskić, N.; Pojskić, L.; Bajrović, K.; Hadžiselimović, R. Položaj I Uloga Javnih Univerziteta U Kontekstu Savremenog naučnog I tehnološkog Razvoja. pregled 2015, 1, 115-121.