(1)
Pejanović, M. Odnos državne Strukture Prema Razvoju Bolonjskog Modela Studija. pregled 2015, 1, 45-49.