(1)
Žiga, J. Osvrt Na Knjigu "Država Bosna I Hercegovina I demokratija" Prof. Dr. Mirka Pejanovića. pregled 2015, 2, 117-120.