(1)
Pejanović, M. Država Bosna I Hercegovina Od međunarodnog Priznanja Suverenog položaja Do članstva U EU I NATO-Savezu / The State of Bosnia and Herzegovina from the International Sovereign Recognition to EU and NATO Membership. pregled 2016, 1, 9-28.