(1)
Hodžić, R. Nova istraživanja U bosanskohercegovačkoj umjetničkoj umjetničkoj Muzici / New Research in BH Original Music. pregled 2017, 3, 223-226.