(1)
Pejanović, M. Bosna I Hercegovina U Procesu Integracije U Evropsku Uniju / Bosnia and Herzegovina in the EU Integration Process. pregled 2017, 3, 209-214.