(1)
Kurtćehajić, S. Istraživanje Uzroka Raspada SFRJ. pregled 2012, 1, 265-269.