(1)
Kahteran, N. Izutsuov Doprinos Islamskim Studijama. pregled 2012, 1, 261-264.