(1)
Karčić, H. Nestanak Tomislava Matanovića / The Disappearance of Tomislav Matanović: Postupak Pred Domom Za Ljudska Prava / The Human Rights Chamber Case. pregled 2016, 2, 245-252.