(1)
Alibegović, A. Izlaganje Sa naučne Rasprave Univerziteta U Sarajevu O "Leksikonu socioloških pojmova" Autora Prof. Dr. Senadina Lavića / Paper Presented at the University of Sarajevo Discussion on Dr. Senadin Lavić’s ’Lexicon of Sociological Term’. pregled 2016, 2, 215-217.