(1)
Burina, E. Thomas Hobbes I Utjecaj Njegove Filozofije Na Suverenitet Bosne I Hercegovine / Thomas Hobbes and Influence of His Philosophy on Sovereignty of Bosnia and Herzegovina. pregled 2016, 2, 143-155.