(1)
Jašarević, M. Teorijska promišljanja Kulture I Umjetnosti Kao postmodernistička / Theoretical Rethinking of Culture and Arts in Postmodernist Terms. pregled 2016, 2, 55-75.