(1)
Pejanović, M. Od Beogradskog Studentskog Pokreta Do Organizatora Ustanka U BiH I člana ZAVNOBIH-a I AVNOJ-a / From the Belgrade Student Movement to the Uprising Organizer in BiH and ZAVNOBIH and AVNOJ Members. pregled 2021, 61, 211-221.