(1)
Ajanović, E. Aktivno I Pasivno biračko Pravo Prema Ustavu Bosne I Hercegovine / Active and Passive Voting Law According to the BiH Constitution. pregled 2021, 61, 91-114.