(1)
Drino, D. Pravna Priroda "fideikomisa" Rimskog Prava I Vakufske Imovine šerijatskog Prava. pregled 2020, 3, 277-281.