(1)
Bingas, D. Političke Kulture, Socijalna Epistemologija I Istina U krivičnoprocesnom Pravu. pregled 2020, 3, 151-166.