(1)
Duraković, E. Poetičke Mijene I Konstante bošnjačke književnosti (drugi Dio). pregled 2020, 3, 29-53.