(1)
Šarčević, A. Ni Arogancija Niti Defetizam, Zlo I fatalističko Akceptiranje Realonosti, Prascena Egocentrizam, Visoka Kultura Istine - Do Puta U središte društvene Odgovornosti (drugi Dio). pregled 2011, 2, 11-27.