(1)
TurĨilo, L. Mediji i/ili Demokratija: Ima(mo) Li Izbora?. pregled 2020, 2, 157-168.