(1)
Čamo, M. Tradicionalne Maksime U Habitusu Savremene Porodice. pregled 2020, 2, 149-155.