(1)
Lazić, T. Teorijsko Pocizioniranje političke Kulture U Savremenoj politološkoj Misli. pregled 2020, 2, 125-148.