(1)
Čizmić, E.; Bilal, K. Primjena Principa menadžmenta Znanja Kao Katalizator Organizacijskog Poslovnog Uspjeha. pregled 2020, 2, 97-121.