(1)
Duraković, E. Poetičke Mijene I Konstante bošnjačke književnosti (prvi Dio). pregled 2020, 2, 39-53.