(1)
Džindo, J. Sufiksacija U Italijanskom Jeziku. pregled 2020, 1, 165-193.