(1)
Ivanović, V. Prilog izučavanju Politike Identiteta Europskog Jugoistoka. pregled 2020, 1, 149-164.