(1)
Pejanović, M.; Dedić, H. Pretpostavke I Dometi Integracije Bosne I Hercegovine U Evropsku Uniju. pregled 2020, 1, 45-70.